تبلیغات
طراحی ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی ( دقت ظرافت كیفیت ) - طرحها و نمونه های قاب عکس(آلبوم)

                                      
 NO.*1 

 

                                     

 
قاب عکس ایستاده بسیار شکیل و زیبا

 

  قیمت  : 158.000  تومان

 


 

  NO.*2 

 

                   

 
قاب عکس ایستاده پارتیشنی با طراحی فوق العاده

 

  قیمت  : 230.000

 


 NO.*3 

   

قاب عکس 14 تایی

قیمت : 78.000 تومان


NO.*4  

قاب عکس نامتقارن 11 تایی

قیمت : 80.000 تومان


NO.*5  

قاب عکس 5 تایی با قابلیت چینش گوناگون

قیمت : 38.000 تومانNO.*6 
قاب عکس 9تایی

قیمت : 55.000 تومان


NO.*7  
قاب عکس 11 تایی ناهمگون

قیمت : 80.000 تومان
NO.*8   قاب عکس 12 تایی

قیمت : 72.000 تومان


NO.*9  قاب عکس 6 تایی

قیمت : 25.000 تومانNO.*10قاب عکس 17 تایی

قیمت : 88.000 تومان

NO.*11

قاب عکس 16 تایی فرم دار

قیمت: 88.000 تومان


NO.*12 
قاب عکس BABY

قیمت : 30.000 تومان


N0.*13 


قاب عکس LOVE

قیمت : 45.000 تومان


NO.*14 
قاب عکس 16 تایی

قیمت : 88.000 تومان