دکور ایستاده   قیمت : 365.000  تومان

J 
کنسول با طبقه شیشه ای و میز جانبی 

قیمت : 250.000  تومان

قفسه گردان CD/DVD  قیمت  : 225.000  تومان

میز وسط با طبقه شیشه ای  قیمت : 215.000 تومان

میز تلویزیون با دو گونه چینش قیمت : 245.000  تومان H   دکور ایستاده   قیمت : 365.000  تومان


H 185 x  W 85  x  D 40 cm
J 
کنسول با طبقه شیشه ای و میز جانبی

 قیمت : 250.000  تومانH 85 x  W 105 x  D 41  cm

 
K قفسه گردان CD/DVD  قیمت  : 225.000  تومانH 104 x W 32 x D 32 cm

با قابلیت نگهداری 96 DVD و 92 CDL  میز وسط با طبقه شیشه ای  قیمت : 215.000 تومان

H 45 x  W 105 x D 50 cm M  میز تلویزیون با دو گونه چینش قیمت : 245.000  تومان


H 37 x  W 100 -186 x D 40 cmنوشته شده در تاریخ 1389/10/20    | توسط: MANI MANDY    |    |
نظرات()